Freddie Aguilar Lyrics

Anak Epilog Lyrics

Nung isilang ka mundong ito
Laking tuwa ng magulang mo
At ang kamay nila ang iyong ilaw
At ang ang nanay at tatay mo
“Di malaman ang gagawin
Minamasdan pati pagtulog mo
At sa gabi’y napupuyat ang iyong nanay
Sa pagtimpla nang gatas mo
At sa umaga nama’y kalong ka ng iyong
Amang tuwang-tuwa sa’yo

Ngayon nga ay malaki ka na
At nais mo’y maging malaya
“Di man sila payag walang magagawa
Ikaw nga ay biglang nagbago
Naging matigas ang iyong ulo
At ang payo nila’y sinuway mo

Di mo man lang inisip na ang kanilang
Ginagawa’y para sa’yo
Pagka’t ang nais mo’y masunod ang layaw mo
“Di mo sila pinapansin

Nagdaan pa ang mga araw at ang
Landas mo’y naligaw
Ikaw ay nalulong sa masamang bisyo
At ang una mong nilapitan ang iyong
Inang lumuluha at ang tanong
“Anak, ba’t ka nakaganyan?”

At ang iyong mga mata’y bigla lumuha
Nang di mo napapansin
Pagsisisi ang sa isip mo”t nalaman mong
Ika’y nagkamali
Pagsisisi ang sa isip mo”t nalaman mong
Ika’y nagkamali

Kahapon ay nilimot mo
Pati ang masamang bisyo
Laking pasalamat ng magulang mo
Ikaw nga ay tuluyang nagbago
Natagpuan ang sarili
Galaw ng isip mo matuwid na

Patuloy ang takbo nang araw
At ikaw’y natutong umibig
Hindi naglaon at ipinasya
Mong lumagay ka na sa tahimik
Pagka-binata mo’y natapos na
Malapit ka na maging ama
Kaya lalong nagsikap ng husto
Dumating ang iyong hinihintay
Sinilang ang panganay mo
Parang langit ang iyong nadama

Ngayon anak, alam mo na
Kung anong pakiramdam ng maging isang ama
Ganyan din ang nadarama ng iyong
Ama’t ina nang ikaw ay makita

Ngayon iyong naramdaman
Ngayon iyong naranasan
Ngayon iyong maiintindihan
Tama pala ang iyong ina
Tama pala ang iyong ama
Ngayon hindi ka na magtataka
Hindi pala birong maging magulang
O ngayon iyong dinaranas
Hindi pala birong maging magulang
O ngayon iyong dinaranas
Hindi pala birong maging magulang
O ngayon iyong dinaranas