K. J. Yesudas, Chithra, Ajith Kumar, Tabu & Aishwarya Rai Lyrics